Domowe oraz przemysłowe systemy magazynowania energii

Zapoznaj się z informacjami na temat domowych oraz przemysłowych, skalowalnych systemów magazynowania energii.

Produkty Shenzhen Atess Power Technology Co.,Ltd przeznaczone dla dużych magazynów energii są idealnym rozwiązaniem w przypadku, gdy:

 1. Operator (np. Tauron lub Energa) odrzucił wniosek o warunki przyłączeniowe dla sieciowej farmy fotowoltaicznej.
 2. Wymagane są duże magazyny energii działające jako UPS.
 3. Zakłady produkcyjne posiadają ograniczone możliwości poboru energii.
 4. Bierzemy udział w aukcjach OZE z instalacjami hybrydowymi.
 5. Modernizowane są lokalne sieci przesyłowe i zamierzamy stosować systemy magazynowania energii jako alternatywne rozwiązania.
Produkty te mogą być również stosowane do współpracy z turbinami wiatrowymi, dlatego też są świetnym rozwiązaniem pod aukcje OZE.


Przykład zastosowania systemu magazynowania energii marki ATESS


A. Gdy energia produkowana ze słońca nie jest wystarczająca, wtedy instalacja fotowoltaiczna zasilana jest dodatkowo poprzez akumulator. Natomiast, gdy energia ze słońca jest produkowana w nadmiarze, to w tym samym czasie zasilane są odbiorniki oraz ładowane są akumulatory.
B. W przypadku, gdy bateria jest rozładowana i energia słoneczna jest niewystarczająca, należy włączyć awaryjne źródło zasilania, aby podtrzymać pracę odbiorników.

Schemat przykładowego podłączenia systemu magazynowania energii do 150kW (do 300kW przy równoległym połączeniu falowników).

Schemat przykładowego podłączenia systemu magazynowania energii do 500kW

Schemat przykładowego podłączenia systemu magazynowania energii powyżej 500kW

Rozwiązania kontenerowe przemysłowych systemów magazynowania energii

Systemy służące do magazynowania energii mogą zostać zainstalowane w dowolnej lokalizacji wskazanej przez inwestora. W miejscu tym natomiast niezbędne są przyłącza energetyczne oraz telekomunikacyjne.

Firma Shenzhen Atess Power Technology Co.,Ltd posiada w swojej ofercie modułowe magazyny energii instalowane w kontenerach ISO 10, 20 lub 40 stopowych. W kontenerach tych znajdują się akumulatory, skrzynki przyłączeniowe, 1000 Voltowa (ATESS PBD250) lub 1500 Voltowa (ATESS PBD350) ładowarka typu DC do DC, dwukierunkowe inwertery akumulatorowe o maksymalnej mocy 630 kW, transformatory oraz urządzenia do monitorowania pracy systemu magazynowania energii.

Kontenery marki ATESS wyposażone są ponadto w system sygnalizacji pożaru oraz stałych urządzeń gaśniczych do wczesnej detekcji dymu, oświetlenie, wentylację i klimatyzację, a także system monitoringu zabezpieczający przed włamaniami i kradzieżami.

Tryby pracy

Tryb sieciowy

 1. Zero export - tryb zerowego eksportu energii do sieci publicznej - możliwość magazynowania 100% energii.
 2. Najpierw obciążenie - moc wyprodukowana przez instalację fotowoltaiczną w pierwszej kolejności obsługuje obciążenie, a następnie, w przypadku nadmiarowej mocy, ładuje akumulatory. Jeśli jednak moc PV nie jest wystarczająca do pokrycia obciążenia, wówczas akumulator rozładowuje się, aby pokryć obciążenie jednocześnie z energią PV. Ponadto, jeśli moc nadal nie będzie wystarczająca, to instalacja fotowoltaiczna będzie pobierała moc z sieci.
 3. Najpierw akumulatory - moc wyprodukowana przez instalację fotowoltaiczną w pierwszej kolejności ładuje akumulatory, w przypadku nadmiarowej mocy, ładuje obciążenie. Jeśli jednak moc PV nie jest wystarczająca do naładowania akumulatorów, wówczas akumulatory będą jednocześnie ładowane przez moc z instalacji fotowoltaicznej oraz z sieci.
 4. Tryb ekonomiczny - w okresie pozaszczytowym tryb pracy jest taki sam, jak tryb pracy na baterii. W okresie pomiędzy szczytami:
  1. Akumulator nie rozładowuje się, sieć nie ładuje akumulatora.
  2. Jeśli moc z PV jest większa niż zużycie przez obciążenie, PV jest najpierw używana do zasilania obciążenia, nadwyżka mocy z PV będzie ładować akumulator.
  3. Jeśli moc fotowoltaiczna jest niższa niż zapotrzebowanie obciążenia, obciążenie będzie dostarczane zarówno przez fotowoltaikę, jak i sieć. PV nie ładuje akumulatora.

  W czasie szczytu:

  1. Sieć nie ładuje baterii.
  2. Gdy moc PV jest większa niż zużycie przez obciążenie, PV jest najpierw wykorzystywane do zasilania obciążenia, a nadwyżka zostanie wykorzystana do ładowania akumulatora.
  3. Gdy moc PV jest niższa niż zużycie obciążenia:
   • PV i akumulator zasilają obciążenie w tym samym czasie.
   • Jeśli napięcie akumulatora zbliży się do limitu niskiego napięcia, przestanie się rozładowywać. Obciążenie będzie dostarczane z sieci i PV. W tym czasie sieć nie ładuje baterii.

 5. Ścinanie szczytów
  1. Gdy moc PV jest większa niż obciążenie i moc ładowania, energia elektryczna nie jest pobierana z sieci.
  2. Gdy (moc PV + górny limit mocy sieci) jest większa niż (moc obciążenia + moc ładowania akumulatora), górna granica mocy sieci jest poniżej górnej granicy mocy pobieranej, PV jednocześnie zasila obciążenie i ładuje akumulator.
  3. Gdy (moc PV + górny limit mocy sieci) jest większa niż moc obciążenia, górna granica mocy sieci jest poniżej górnej granicy mocy pobieranej, fotowoltaika ma priorytet dla obciążenia, a pozostałą część ładuje akumulator.
  4. Gdy (moc PV + górna granica mocy sieci) jest mniejsza niż moc obciążenia, PV i akumulator zasilają obciążenie w tym samym czasie poniżej górnej granicy mocy sieci.

Tryb akumulatorowy

 1. Gdy moc instalacji fotowoltaicznej jest większa niż zużycie obciążenia, moc z instalacji wykorzystywana jest do zasilania obciążenia i ładowania akumulatorów.
 2. Gdy moc instalacji fotowoltaicznej jest mniejsza niż pobór obciążenia, akumulator będzie rozładowywał się aż do osiągnięcia progu podnapięciowego, a następnie:
  • Domyślnie cała moc z instalacji fotowoltaicznej zostanie użyta do ładowania akumulatorów.
  • Jeśli podłączone jest zewnętrzne źródło zasilania, to inwerter hybrydowy uruchomi go za pomocą wyjścia przekaźnikowego. Zewnętrzne źródło zasilania będzie zasilało obciążenie i ładował akumulator.

Przykładowe zestawienie zapotrzebowania produktowego dla instalacji 1MWp - 5MWh.

Powiązane produkty

HPS 30/50/100
/120/150

PCS 50/100/250
/500/630

BYPASS 50/100/250
/500

BCBR 30/45/50
/60

BCBR 75/100/138
/145

DC Cabinet

Kontener 10/20/40 stopowy

ShineMaster

PV CB8/16M